Din 2020, conform noii legi, dezvoltatorii imobiliari vor putea vinde locuințele doar branșate la utilități
, Welt Imobiliare

27/12/2019

Conform noii legi din domeniul construcțiilor, adoptată de Parlament la finalul lunii decembrie a acestui an, din 2020, dezvoltatorii imobiliari vor putea vinde apartamentele doar cu branșamentele în funcțiune.

Dezvoltatorii sunt cei care vor achita și taxele de racordare aferente branșamentelor la utilități. Recepția la terminarea lucrărilor va include și branșamentele la infrastructura tehnică-edilitară, inclusiv a căilor de acces.

Construcția se va putea preda către proprietar numai după admiterea recepției și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice, atât în cazul construcțiilor noi, cât și în al celor renovate, care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții. Proprietarii vor putea da în folosință construcțiile numai după punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive.

Și până acum existau dezvoltatori imobiliari care le puneau la dispoziția cumpărătorilor apartamentele noi cu branșamentele deja realizate. De acum încolo, apartamentele nu se vor mai putea vinde fără ca branșamentele să fie funcționale, contractele finale de vânzare-cumpărare putând fi încheiate doar după realizarea tuturor branșamentelor prevăzute prin noua lege. Cu alte cuvinte, nu veți mai putea deveni proprietar fără a beneficia din start de racord la gaz, apă, curent, la infrastructura necesară pentru accesul în clădire.

Noua lege ar putea impulsiona vânzările de locuințe noi, venind în sprijinul cumpărătorilor cărora le este luată de pe cap „povara” realizării branșamentelor, care puteau dura uneori luni de zile. Mutarea într-un apartament nou, dacă acesta este și finisat, se va putea realiza la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, pentru că apartamentul va avea toate utilitățile necesare. În cazul apartamentelor vândute la stadiul semifinisat, proprietarii se vor putea muta de îndată ce vor termina procesul de finisare.

Noua lege ar putea întârzia totuși puțin predarea apartamentelor, pentru că realizarea branșamentelor necesită un timp suplimentar, însă pentru cumpărători va merita așteptarea pentru că aceștia vor primi locuințe funcționale, la cheie.

Ce prevede noua lege?

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, în data de 23 decembrie.

Conform noii legi, investitorii vor avea următoarele obligații:

  • obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire și acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor;
  • efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces;
  • predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.

Proprietarii construcțiilor au prevăzute prin lege noi obligații:

  • darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii;
  • permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire

Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legale au crescut, de la valoarea maximală de 40 000 de lei, de până acum, la 100 000 de lei.

În plus, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu următoarea prevedere:

  • pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizația administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea. Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități.

Welt Imobiliare vă oferă locuințe în toate zonele Clujului

Consilierii Welt Imobiliare vă stau la dispoziție cu locuințe în ansamblurile noi din toate zonele Clujului. Apelați la noi pentru a căuta împreună proprietatea cea mai potrivită bugetului și dorințelor dumneavoastră, pentru ca noua casă să devină, în cel mai scurt timp, acasă!

Adresele noastre, numerele de telefon și programul special de sărbători le puteți găsi aici.

Comenteaza

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.