Un nou program guvernamental ar putea impulsiona vânzările de apartamente noi
, Welt Imobiliare

07/06/2019

Programul „Prima Casă”, care a împlinit deja 10 ani de la lansare, ar putea fi înlocuit prin „O familie, o casă”, un nou program guvernamental al cărui proiect legislativ a fost lansat recent în dezbatere publică de către ministerul de resort (MFP).

Pentru mai multe informații despre programul „Prima Casă” aflat în derulare acum, citiți acest articol: Prima Casă 2019 – care sunt condițiile și ce puteți cumpăra la Cluj

Conform notei de fundamentare a Ministerului Finanțelor Publice, de la lansarea Programului „Prima Casă”, în anul 2009, până la finele lunii martie 2019, au fost acordate 270.641 garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de 24 037,14 milioane lei.

Viitorul program guvernamental „are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat sau prin obținerea de către cumpărător a unei prime de la stat, pentru achiziția de locuințe noi, urmând a avea astfel un efect antrenant în economie prin încurajarea cumpărării de locuințe noi sau utilizate de cel mult 5 ani de la data finalizării construcției”.

Dacă actualul program „Prima Casă” oferă posibilitatea achiziționării atât a locuințelor vechi, cât și a celor noi, viitorul program va oferi posibilitatea achiziționării doar a locuințelor noi și relativ noi (utilizate de maximum 5 ani, ceea ce înseamnă tot locuințe noi). „O familie, o casă” va impulsiona astfel piața imobiliară în special pe acest segment, va stimula construirea de noi ansambluri rezidențiale și ar putea transforma fața orașelor prin modernizarea lor.

Ce prevede noul proiect legislativ?

Conform proiectului lansat în dezbatere publică de către MFP, locuințele eligibile pentru finanțarea prin program trebuie să aibă destinația de locuință, o suprafață utilă de minimum 50 mp și maximum 100 mp, trebuie să fie alcătuite din cel puțin 2 camere de locuit.

Așadar, noile locuințe cumpărate prin acest program guvernamental le vor asigura un confort sporit proprietarilor.

Locuințele trebuie să aibă o vechime de cel mult 5 ani de la data finalizării construcției (reprezentând data procesului verbal de recepție). Sunt eligibile și locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic, recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului. Astfel, programul va stimula și lucrările de consolidare a construcțiilor mai vechi, care vor prezenta un plus de siguranță pentru locatari.

Beneficiari eligibili

Conform proiectului MFP, beneficiarii Programului sunt persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) O persoană sau o familie, formată din cel puțin doi membri adulți sau din minimum un adult și un copil, nu poate deține decât un credit finanțat prin Program sau Programul „Prima casă”;
b) Veniturile nete ale persoanei sau familiei la data solicitării creditului garantat nu pot depăși valoarea de 8.000 lei pe persoana, 10.000 lei pentru o familie cu doi membri sau o familie formată dintr-un adult și un copil, 11.000 lei pentru o familie cu trei membri sau o familie formată dintr-un adult și doi copii, și 12.000 lei pe familie formată din doi adulți și minimum doi copii. Sunt luați în considerare și copii aflați în plasament definitiv în cadrul familiilor sau unui asistent maternal;
c) Vârsta beneficiarilor Programului este de maximum 55 ani.

Beneficiarii vor putea accesa acest nou program guvernamental și pentru achiziția unei locuințe mai mari decât cea deținută la momentul solicitării (dar nu mai mare de 100 mp utili), cu condiția renunțării la vechea locuință până la data obținerii finanțării cu garanția statului.

Dacă locuința are o valoare mai mare de 570 000 de lei, beneficiarul trebuie să achite din surse proprii diferența dintre valoarea creditului și suma de 570 000 lei.

De asemenea, pe durata contractului de credit obținut în cadrul programului, beneficiarul trebuie să nu dețină peste 50% din o altă locuință în mediul urban, individual sau împreună cu familia.

Condiții de finanțare

Conform proiectului legislativ propus pentru dezbatere publică, Programul „O familie, o casă” va putea fi accesat în următoarele condiții financiare:

– Durata creditului garantat este de maximum 20 ani;

Costul creditului este de 5,5% pe an, pe toata durata creditului garantat de stat. In costul creditului nu se includ costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat de MFP către FNGCIMM, după caz. Nu se accepta nici un comision sau alt cost perceput cu excepția celor prevăzute de prezentul act normativ. Pentru creditele acordate pe o perioadă care depășește 10 ani, inclusiv perioada de grație, băncile pot solicita reevaluarea costului creditului doar în cazul în care Indicele de referință a creditelor de consum – IRCC – pentru trimestrul în care se atinge maturitatea de 10 ani, la care se adaugă marja de două puncte procentuale, depășește valoarea de 6,5 puncte procentuale. În aceste condiții, băncile pot majora costul creditului prin majorarea marjei cu diferența dintre valoarea IRCC aplicabil creditelor de consum pentru trimestrul în care se atinge maturitatea de 10 ani a creditului, la care se adaugă două puncte procentuale și valoarea de 5,5 puncte procentuale. Majorarea marjei nu poate conduce la un cost ce va depăși 7,5 puncte procentuale și este valabilă pe toata durata rămasă de rambursat a creditului.

În cazul locuințelor cu valoare mai mica sau egala cu 570.000 lei, avansul minim este cuprins între 5% – 10% din valoarea creditului garantat de stat, cu posibilitatea beneficiarului de a opta pentru un avans mai mare de 10%, acesta reprezentând diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare și finanțarea garantată.

– Pentru locuințele care depășesc valoarea de 570.000 lei avansul minim este cuprins între 28.500 lei – 57.000 lei

– Garanția se acordă în numele și contul statului în proporție de 80% din valoarea creditului/finanțării, cu excepția dobânzilor, comisioanelor si spezelor bancare

– Locuința achiziționată prin Program se constituie ca garanție exclusiv în favoarea statului

– Beneficiarii dispun de o perioada de grație de 60 de zile, cumulat pe parcursul unui an, pentru plata dobânzii și a ratei de capital

– La cererea beneficiarului, finanțatorii acordă prin contractul de credit o perioadă de grație la rambursarea capitalului de maximum 3 ani

– Contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanțator a acestuia

În cadrul Programului se vor acorda următoarele subvenții:

– Reducerea cu 2,6 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru beneficiarii eligibili care au venituri nete lunare pentru anul 2019 mai mici de 6.000 lei individual, de 7.000 lei pentru o familie formata din doi adulți sau un beneficiar care este asistent maternal pentru un copil, de 8.000 lei pentru o familie cu un copil si de 9.000 lei pentru o familie cu doi sau mai mulți copii.

– Reducerea cu 1 punct procentual a ratei dobânzii creditului garantat pentru beneficiarii eligibili care au un copil sau sunt asistenți maternali pentru un copil, și cu 2 puncte procentuale pentru cei care au doi sau mai mulți copii sau sunt asistenți maternali pentru doi sau mai mulți copii, cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ de lungă durată, după caz.

– Reducerea cu 1 punct procentual a ratei dobânzii creditului garantat pentru beneficiarii eligibili care sunt încadrați sau au în familie persoane încadrate cu un grad de handicap grav.

– Reducerea cumulată pentru un contract de credit nu poate depăși 4,6 puncte procentuale.

Dacă, în timp, veți dori să renunțați la locuința achiziționată prin noul program, acest lucru va fi posibil, după cum se stipulează în proiectul legislativ:

„Finanțatorul este abilitat să își exprime acordul pentru preluarea finanțării garantate și a locuinței de către o persoană fizică ce îndeplinește criteriile de eligibilitate în cadrul Programului și/sau alte persoane stabilite în normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

Noul program guvernamental prevede și acordarea de subvenții sub forma unei prime pe care cumpărătorii o vor utiliza pentru plata valorii locuinței, reprezentând 700 lei din valoarea unui metru pătrat construit pentru locuințele noi cu suprafețe între 50 și 100 mp.

Concluzii

Noul program guvernamental va impulsiona, cu siguranță, segmentul rezidențial, în ceea ce privește locuințele noi. Sumele acordate sunt mai generoase față de actualul program „Prima casă”, care limitează cumpărătorii la 57 000 euro pentru locuințele mai vechi de 5 ani sau la 66 500 euro pentru locuințele mai noi de 5 ani.

„O familie, o casă” va avea plafoane mărite până la aproximativ 120 000 de euro, însă va limita cumpărătorii în privința vechimii locuinței.

Până acum, prin „Prima Casă”, puteau fi achiziționate atât locuințe noi, cât și unele mai vechi. După ce proiectul de lege supus dezbaterii publice va fi adoptat de Executiv și publicat în Monitorul Oficial, pentru achiziționarea de locuințe mai vechi de 5 ani, cumpărătorii vor avea la dispoziție doar creditele ipotecare acordate de către bănci.

Așadar, dacă în momentul de față vă doriți achiziționarea unei locuințe mai vechi de 5 ani prin programul „Prima casă”, ar trebui să vă grăbiți, cât acest program mai este în vigoare.

Cei care încă mai sperau la venirea unei crize majore în domeniul imobiliar, ar trebui să își pună speranțele în cui. Programul „O familie, o casă”, odată ce va intra în vigoare, va stimula suplimentar vânzările pe o piață imobiliară care, oricum, nu dă acum semne de criză.

Prin urmare, imobiliarele în România au premise serioase de dezvoltare, ceea ce înseamnă că o investiție realizată acum într-o nouă proprietate va fi una de bun augur.

Indiferent de modalitatea de achiziționare, brokerii Welt Imobiliare va stau la dispoziție cu cele mai bune oferte!

Ne puteți găsi aici.

Comenteaza

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.