Care sunt actele de care aveţi nevoie pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare?
, Welt Imobiliare

12/04/2014

DSC_0028 poza articol blogAtunci când sunteţi în situaţia de a vinde o proprietate, fie că este vorba despre un apartament sau o casă, trebuie să aveţi în vedere o serie de documente pentru bunul mers al tranzacţiei. Iată care sunt acestea:

 • Buletinele sau cărţile de identitate – în original
  Extrasul de carte funciară de autentificare
 • Actul de proprietate – în original (contract de vânzare-cumpărare, contract de construire, act de partaj voluntar, contract de schimb imobiliar, certificat de moştenitor, contract de donaţie imobil, sentinţa civilă care ţine loc de act de proprietate, titlul de proprietate, încheierea de intabulare în cartea funciară, autorizaţia de construire, certificatul de atestare a edificării construcţiei, proces verbal de predare-primire la terminarea lucrărilor, dovada de luare în folosinţă)
 • Certificat de căsătorie – în original
 • Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă – în original
 • Certificat de atestare fiscală de la primărie – în original
 • Adeverinţa de la asociaţia de proprietari sau locatari – în original (dacă este asociaţie constituită legal)
 • Adeverinţa de la „Electrica” – în original
 • Adeverinţa de la „E-ON Gaz” – în original
 • Adeverinţa de la „Apă – Canal” – în original (necesară dacă nu este constituită asociaţia de proprietari sau locatari)
 • Adeverinţa de la „Salubritate” – în original (necesară dacă nu este constituită asociaţia de proprietari sau locatari)
 • Certificat de performanţă energetică
 • Certificat constatator de la registrul comerţului pentru persoane juridice (care să nu fie mai vechi de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii).

Comenteaza

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.