Prima Casă, transformată în Noua Casă, poate însemna de acum „acasă”
, Welt Imobiliare

31/07/2020

„Noua Casă” a înlocuit vechiul program „Prima Casă”, care a funcționat la nivelul pieței timp de peste un deceniu. Noul program prevede plafoane de creditare mai mari, dar și un avans mai mare pentru locuințele noi. Doar imobilele mai vechi de 5 ani, având un preț până în 70.000 euro, vor putea fi achiziționate prin „Noua Casă” cu un avans minim de 5%.

Cum puteți beneficia de noul program?

Potrivit textului Ordonanței de Urgență, beneficiarul programului „Noua Casă” este persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;

b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;

c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul

Prin locuinţă în sensul programului „Noua casă” se înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

Prin locuinţă nouă în sensul programului „Noua casă” se înţelege orice locuinţă recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate.

În sensul programului „Noua casă”, locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate sunt asimilate locuinţelor noi.

Valoarea maximă a creditelor

Potrivit textului noii legi, valoarea creditului destinat achiziţiei unei locuinţe noi este de maximum 140.000 de euro, echivalent lei, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60% din valoarea creditului, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentând maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

Dacă optați pentru o locuință nouă, cu un preț între 71 000 și 140 000 de euro, va trebui să plătiți un avans de 15%.

Creditul acordat unui beneficiar pentru achiziţia celorlalte categorii de locuinţe (celor mai vechi de 5 ani) este în valoare maximă de 70.000 de euro, echivalent lei, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea creditului, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentând maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

Avansul pe care trebuie să îl plătească, așadar, beneficiarul unui credit „Noua Casă”, dacă achiziționează o locuință mai veche de 5 ani, cu maximum 70 000 de euro, este de 5%.

Noua lege prevede faptul că plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise, condiţiile de acordare a acestora şi de eligibilitate a băncilor şi a persoanelor fizice beneficiare ale programului „Noua casă”, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului. Așadar, sumele alocate de către Executiv pentru finanțarea programului „Noua Casă” pot varia de la un an la altul.

Locuințele nu vor putea fi înstrăinate în primii 5 ani

„În baza contractului de garantare, asupra imobilelor achiziţionate în cadrul Programului se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei”, prevede textul Ordonanței de Urgență.

În cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile de înstrăinare se radiază în condiţiile legii și nu se percepe comision de rambursare anticipată.

După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului, finanţatorul, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, poate aproba înstrăinarea acesteia, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, cu condiţia achitării integrale a creditului garantat. În acest caz, cumpărătorul are posibilitatea de a achita preţul locuinţei prin contractarea unui credit, inclusiv în cadrul Programului, cu înscrierea unei noi ipoteci în favoarea finanţatorului care acordă creditul.

Ce trebuie să reținem

După cum explică reprezentanții Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM), care emit garanții în contul statului pentru Noua Casă, programul va demara în scurt timp, urmând a aduce noi facilități în schema de finanțare-garantare oferită de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice. Noua Casă își propune stimularea pieței construcțiilor, a sectoarelor conexe, și creșterea calității spațiului de locuit al beneficiarilor.

Prin programul „Noua Casă” se vor acorda:

1) credite pentru locuințe noi (recepționate la terminarea lucrărilor, cu cel mult 5 ani înainte de solicitarea creditului) de până la maximum 140.000 de mii de euro, pentru care se percepe un avans de 15%

2) credite de până la 70.000 de euro, pentru locuințe mai vechi de 5 ani, cu un avans de 5%

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate în cadrul programului, acestea au rămas neschimbate, astfel poate avea calitatea de beneficiar al Programului orice persoană fizică ce nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, fie că deține cel mult o locuință cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp. De asemenea, prin acest program, poate fi achiziționată o singură locuință.

Beneficiarii programului pot efectua rambursarea anticipată parțială sau integrală, fără a se percepe comision de rambursare anticipată.

Având în vedere că gradul de îndatorare trebuie să fie de 45% pentru prima locuință, luând în considerare un credit pe 30 de ani, cu dobândă variabilă și DAE de 5,99%, pentru un credit de 140 000 de euro, pentru care ar trebui să achitați un avans de 15%, deci 21 000 de euro, ați avea de plătit o rată lunară de aproximativ 3000 de lei și ar trebui să aveți venituri lunare de circa 7 000 de lei.

Puteți însă opta pentru proprietăți variate, în funcție de veniturile de care dispuneți și de rata pe care v-o permiteți pentru o nouă casă.

Brokerii Welt Imobiliare vă stau la dispoziție cu un portofoliu de locuințe adaptat bugetului și preferințelor clienților.

Împreună cu noi veți găsi mai ușor apartamentul unde vă veți simți acasă! Ne puteți contacta aici.

Comenteaza

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.